Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opis Projektu Flagowego

Artificial Intelligence Computing Core Facility
 
Tematyka badawcza obejmuje przede wszystkim domeny I i IV DigiWorld,  czyli badania podstawowe i stosowane w dziedzinie uczenia maszynowego (ML) i sztucznej inteligencji (AI) oraz zastosowania do modelowania i analizy wielkich zbiorów danych neuronalnych, na potrzeby neurokognitywistyki i medycyny. 
 
Wyróżnikiem  proponowanej tematyki jest  inspirowanie się przy tworzeniu  algorytmów i nowych architektur  AI, realnymi, biologicznymi sieciami neuronalnymi. 
 
Historycznie, model sieci neuronowych, jako jeden z modeli ML,   powstał w oparciu o analogie biologiczne. Jednak eksponencjalny rozwój możliwości komputerowych w ciągu ostatnich 3 dekad sprawił, że stosowane modele ML  odeszły od pierwotnych źródeł i    doszły prawie do granic swoich możliwości przetwarzania (niektóre algorytmy  wymagają setek miliardów  parametrów). Pokonanie tej tamy wymaga stworzenia  nowych  paradygmatów uczenia maszynowego.  Nieoczekiwaną inspiracją jest  bardzo szybki rozwój tzw. neuronauki - interdyscyplinarnej dziedziny leżącej na pograniczu wiedzy medycznej, biologicznej, biochemicznej, biofizycznej, informatycznej, psychologicznej i  obliczeniowej. W szczególności, nowe metody badania mózgu (funkcjonalny rezonans magnetyczny, wielokanałowa elektro- i magnetoencefalografia, optogenetyka) dają nam dostęp do coraz lepszego rozumienia mózgu jako skomplikowanej struktury hiper-sieci, zarówno anatomicznej  (konektom)  jak i funkcjonalnej.  
 
Pierwszym celem działania projetu Artificial Intelligence Computing Core Facility  będzie więc analiza wysokopoziomowych zachowań systemów neuronalnych i na tej podstawie budowa nowych modeli sieci neuronowych wraz z zaproponowaniem nowych paradygmatów i modeli obliczeniowych. W tym celu chcemy stworzyć interdyscyplinarny zespół będący w stanie włożyć wiedzę ekspercką z każdej z wymienionych dziedzin. W szczególności zespół chce skupić się nad problemami lepszej reprezentacji wiedzy, przyspieszania uczenia, zastosowania metod uczenia w reprezentacji dynamicznych zmian w mózgu, analizy obrazowania mózgu, próby wykorzystania mniej dotąd stosowanych modeli, wyszukiwania ukrytych, nieliniowych korelacji pomiędzy różnymi obszarami mózgu. Te zadania chcemy realizować zarówno przez budowę nowych algorytmów i modeli w sieciach sztucznych czy zastosowanie uczenia maszynowego w analizie Big Data  pochodzących z eksperymentów, ale jednocześnie przez badania teoretyczne i edukacyjne. 
 
W szczególności zajmiemy się:
  1. wykorzystaniem wiedzy neurobiologicznej w budowie klasycznych modeli sieci neuronowych,mapowaniem
  2. wiedzy z teorii sztucznych sieci neuronowych na sieci naturalne, by zintegrować te pola działań
  3. naukowych,rozwojem wszelkich typów sztucznych sieci neuronowych, zarówno już wykorzystywanych jak i sieci typu spiking w nowych zadaniach.
Drugim, niejako zwrotnym   celem jest  wykorzystanie naszych metod do  lepszego zrozumienia działania mózgu. Nie zamierzamy ograniczyć się do badań podstawowych - w szczególności planujemy zastosowanie naszych metod do analizy i wspomagania diagnostyki medycznej w  wielkich zbiorach  danych mózgowych zebranych od pacjentów cierpiących na różnego rodzaju ciężkie schorzenia neurodegeneracyjne. 
 
Fundamentalnym, długofalowym celem jest stworzenie silnego naukowego, interdyscyplinarnego i międzywydziałowego Centrum na UJ  w dziedzinie badań i zastosowań ML i AI i zapewnienie  dyscyplinom informatyka i informatyka techniczna wiodącej pozycji naukowej.